ไทยมีความพร้อมเดินหน้าเปิดประเทศแบบวิถีใหม่ ดัน 3 เมกะอีเว้นท์ รองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในภาคใต้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ใจความว่า การตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เห็นถึงความพร้อมเดินหน้าประเทศแบบ New Normal ซึ่งภายหลังการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นมา มีผู้ที่เดินทางเข้าประเทศแล้ว 54,939 คน ในจำนวนนี้ พบว่าติดเชื้อโควิด-19 เพียง 65 คน หรือร้อยละ 0.12 ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยและสามารถบริหารจัดการได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อส่วนรวม

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด ถือว่าเกิดผลสำเร็จในหลายประการ เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแก่ชุมชน ลดความขัดแย้งการบุกรุกครอบครองผืนป่าชายเลน การผลักดันโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี จำนวน 7 โครงการ ซึ่งจะช่วยสร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในจังหวัดภาคใต้ตามนโยบายเปิดประเทศ 

รวมถึงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการงานเมกะอีเว้นท์ รวม 3 รายการ  ได้แก่ งาน Expo2028 Phuket-Thailand ในปี 2571 เพื่อผลักดันบทบาทของประเทศไทยและภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและมหกรรมพืชสวนโลก 2 ครั้ง ที่จังหวัดอุดรธานี ในปี 2569 และจังหวัดนครราชสีมา ในปี 2572 หากไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพทั้ง 3 งาน ประเมินได้ว่าจะสามารถสร้างการจ้างงาน 230,442 คน สร้างเงินสะพัดในประเทศรวม 100,173 ล้านบาท

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่ภาคใต้ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยพร้อมที่จะกลับมาเดินทางและเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจอีกครั้ง ภายใต้การควบคุมโรคที่เหมาะสมและประเทศไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อพลิกโฉมประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ขอให้ทุกคนมาร่วมมือช่วยกัน ทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริงโดยเร็ว เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องชาวไทยทุกคน

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211117102227776


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ