สสจ.ยะลา เร่งควบคุมนักสูบหน้าใหม่ สถานที่ราชการ สถานศึกษา ปลอดบุหรี่ไฟฟ้า 100%

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  ที่ห้องประชุมระเบียงฟ้า อาคารสีฟ้า2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจงหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาสำคัญ ได้แก่ การบังคับใช้กฏหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยเฉพาะตลาดนัด ตลาดสด การป้องกันปัญหาการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนที่พบมีการสูบอายุน้อยลง การควบคุมการสูบบุหรี่ในงานคอนเสิร์ตโดยเฉพาะจัดโดยสถานการศึกษา และเร่งการประชาสัมพันธ์ถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมโทษทางกฎหมายสำหรับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับรู้อย่างทั่วถึง

       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายงานพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทย ปี 2566 พบว่า เยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้า 9.1% และมีข้อมูลการสำรวจของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยที่ไปเก็บข้อมูลเชิงลึกจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 39 แห่งทั่วประเทศ ยืนยันว่าเยาวชนก่อนต้องโทษคดียาเสพติดเคยสูบบุหรี่มวน 95.4% และเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 79.3% ยืนยันว่าบุหรี่เป็นประตูนำสู่ยาเสพติดอื่น

       ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สรุปปัญหาการลดสูบบุหรี่และการป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ ต้องเริ่มที่ครอบครัวเป็นลำดับแรก ผู้นำครอบครัวต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนในครอบครัว เพราะเด็กที่อายุยังน้อยติดบุหรี่ไฟฟ้า จะลอกเลียนแบบจากผู้ปกครอง เห็นพ่อคีบบุหรี่ในมือทุกวัน เลยเกิดการเลียนแบบ พร้อมกับสร้างมาตรการจูงใจในโรงเรียน และปลอดบุหรี่ 100 % ไม่เว้นสถานที่ราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar