ข้าวสารยิ้มได้ มอบให้วัดญวนยะลาหนึ่งเดียวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประมาณ พ.ศ 2490 มีการก่อตั้งวัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง (วัดญวนยะลา) ในจังหวัดยะลา คำว่า “ญวน” เป็นคำที่คนไทยในสมัยก่อนใช้เรียกชาวเวียดนามซึ่งเป็นชนชาติเพื่อนบ้านของเราในประเทศไทยเมื่อราว 200 ปี มาแล้ว ชาวญวนอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย ได้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน และมีวัดที่เรียกว่า “วัดญวน” ซึ่งมีอยู่ 1 เดียวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่จังหวัดยะลา ตั้งมา 75 ปี มาแล้ว มีชื่อว่า  วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ที่ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปัจจุบันมีพระอธิการคงศักดิ์ เถื่ยนเตื๊อง เป็นเจ้าอาวาสวัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง (วัดญวนยะลา)

จำนวนและสถานที่ตั้งของวัดญวนในประเทศไทย วัดญวนในประเทศไทยมีทั้งหมด ๑๗ วัด อยู่ในกรุงเทพฯ ๗ วัด จังหวัดกาญจนบุรี ๒ วัด และจังหวัดสงขลา จันทบุรี ยะลา อุดรธานี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม จังหวัดละ ๑ วัด การที่วัดญวนทั้ง ๗ แห่งในกรุงเทพฯตั้งอยู่ในย่านที่เก่าแก่ คือ ย่านสะพานขาว บางโพ เยาวราช และตลาดน้อย นั้น จึงสันนิษฐานได้ว่า พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเป็น ที่ตั้งของชุมชนญวนเก่าที่อาจจะยังคงรวมตัวกันอยู่ หรือผสมกลมกลืนไปแล้วตามกาลเวลา การผสมกลมกลืนในที่นี้ คือ การเปลี่ยนแปลงในทางวัฒนธรรม ที่มีการผสมปนเป ไปกับชุมชนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนไทยเชื้อสายจีน ส่วนวัดญวนจังหวัดยะลามีชื่อว่า  วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ที่ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

     “พิธีกรรมที่ถือปฏิบัติในวัดญวน มีพิธีกรรมประจำปี การบูชาดาวนพเคราะห์ การทรงน้ำพระพุทธรูป หล่อเทียนพรรษา บริจาคทานทิ้งกระจาด การถือศิลกินเจ และพิธีกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของชีวิต พิธีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติช่วงเวลาต่างๆ เพื่อความเป็นริมงคลและประโยชน์สุข ได้แก่ การบวช การทำพิธีกงเต็กอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว และยังมีแนวคิดที่จะสร้างงานและรายได้ให้กลุ่มเยาวชน โดยการตั้งคณะสิงโตทอง-มังกรทองศิษย์วัดญวนยะลา เป็นการแสดงอวยพรเพื่อความรุ่งเรือง ความเป็นศิริมงคลให้แก่แขกผู้มีเกียรติและสาธุชนที่เดินทางมาร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจากผู้ใจบุญที่มีจิตศัทธาทุกท่าน”  พระอธิการคงศักดิ์ เถื่ยนเตื๊อง เจ้าอาวาสวัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง (วัดญวนยะลา) กล่าว

ล่าสุดสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2565 นายเกษมสันต์ สาเเม (จิเเม) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย - นายพิพัฒน์ ดิษฐพงศ์ภักดี (บังเซ็ง) เจ้าของ Mp Caraudio Yala ผู้ประสานงาน และทีมงาน สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 5 กระสอบ รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางให้ความช่วยเหลือ และพัฒนากิจกรรมของวัดญวน และผลัดดันคณะสิงโตศิษย์วัดญวนยะลา พัฒนาความสามารถให้มีชื่อเสียงต่อไป 

        “ทราบว่าทางวัดญวน ได้บริจาคทานเลี้ยงอาหารให้กับผู้อยากไร้ทุกเดือน จึงมอบข้าวสาร 5 กระสอบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และรับฟังความช่วยเหลือจากพระอาจารย์สิ่งใดที่ช่วยได้พร้อมที่จะทำทันที และทำให้เร็ว การช่วยเหลือเราไม่เลือกศาสนาแต่เราเลือกความเดือดร้อนของประชาชนมาก่อน ซึ่งการมีความสุขที่แท้จริงนั้น ทำให้คนอื่นมีสุขโดยไม่รู้ตัว ตัวเราเองจะได้รับความสุขลึกถึงหัวใจ เหมือนกับคนหลับลึกฝันอยู่บนสวรรค์” นายเกษมสันต์ สาเเม ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 1 ยะลา พรรคภูมิใจไทย กล่าว

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar