เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน “สตรีทอาร์ท ณ อำเภอสะบ้าย้อย”

 

กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน “สตรีทอาร์ท ณ อำเภอสะบ้าย้อย” เปิดถนนสายสตรีทอาร์ท สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา กระตุ้นการท่องเที่ยว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ อำเภอสะบ้าย้อย เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ธนาคารออมสิน เครือข่ายศิลปินภาคใต้ และนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานศิลปะการวาดภาพ ร่วมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เรื่องเล่าดีๆ ที่บ้านฉัน บริเวณถนนไทยสมบูรณ์ 2 เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดกิจกรรมไปเมื่อ 17-21 สิงหาคม 2564

เป็นการนําเรื่องราววิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวบ้านในท้องถิ่น และความงดงามของธรรมชาติมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพวาดแนวสตรีทอาร์ต และภาพ 3 มิติ บนฝาพนังกำแพง ฝาผนังอาคาร และสถานที่ที่น่าสนใจ เพื่อสะท้อนความเป็นมาและสิ่งที่ดีงามของอำเภอสะบ้าย้อย ไปสู่สายตาของคนภายนอก อีกทั้งเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอสะบ้าย้อยที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้รับนโยบายจากกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงผลประเมินโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนาจัดทำโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์

สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน และได้กำหนดจุดวาดภาพแลนด์มาร์คในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยภายใต้แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี สาระสำคัญ หลักคำสอนศาสนาและความเชื่อซึ่งเป็น

อัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข รวมถึงเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

####################

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา/รายงาน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar