ติดต่อเรา

 

 

 

 

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

อีเมล์

Social

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารดิจิทัลจังหวัดยะลา

เลขที่ 37 อาคารศาลากลาง 3 (ชั้น) 1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา
จ.ยะลา 95000

 

 

 

โทรศัพท์ : 073-213006

 

 

 

 

E-Mail : yala@moi.go.th

E-Mail : pryala@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

 

 

 

   

แผนที่


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar