ผู้ได้รับผลกระทบไปทำอุมเราะ 3 จว.ใต้ตรวจ ATK ก่อนกลับสู้อ้อมกอดครอบครัวพร้อมขอบคุณ รัฐบาล และ ศอ.บต. ที่เยียวยาตรงจุด 

     ที่ อันดามันตรา รีสอร์ต แอนด์ วิลลา ภูเก็ต  นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต   ร่วมกับ นายมาหามะ สะเเลมัน บริษัท  Intan  Expaess นำ ผู้แสวงบุญฮัจย์เล็ก หรือ อุมเราะห์ จำนวน 112 คน จากจังหวัดปัตตานี 29 คน ยะลา 43 คน นราธิวาส 45 คน สงขลา 4 คน สตูล 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตรวจ ATK
แบบ New Normal ก่อนกลับสู้อ้อมกอดครอบครัวอย่างสบายใจ ทั้งผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่สุอุดิอาราเบียและสมาชิกทุกคนในครอบครัวหลังได้เดินทางกลับมากักตัวและทำกิจกรรมที่ จ.ภูเก็ต 
   
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก่อนเดินทางกลับ ช่วงเช้า (17 ธ.ค 64) สู้อ้อมกอดครอบครัวผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญอุมเราะห์ หรือฮัจย์เล็กได้ร่วมกัน ถอดบทเรียนและรับฟังความคิดเห็นจากนั้น ได้ร่วมกันทำแบบประเมินความพึ่งพอใจ ต่อกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงโครงการดังกล่าวให้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย 
  
ทั้งนี้ นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต   ได้กล่าวด้วยว่า ได้ทำการวางแผนไว้สองอย่างที่เรามาภูเก็ต คือ เพื่อมากักตัวพวกเรา ทั้ง 112 คนให้ปลอดภัยก่อนคืนสู้อ้อมกอดครอบครัว กลับไปแล้วสามารถกอดลูกกอดเมียได้อย่างสบายใจ เพื่อความสบายใจพวกเรา เมื่อกลับไปแล้วจะให้มีการกักตัวที่บ้านอีก 5 วัน  และตั้งใจมาทำกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อต่อยอดในการทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสังคม มีจิตสาธารณะ จิตอาสา ที่ เปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนครอบครัว เปลียนหมู่บ้านและเปลี่นสังคม กลับไปแล้วเรามีวิธีการทำอย่างไร ใครมีกำลัง น้อยใครมีกำลังมากก็มาร่วมกัน นอกจาก 112 คนนี้แล้วเป็นจะเป็นเม็ดพันธ์ ที่จะกลับไปทำสิ่งดีๆให้งอกเงยในสังคมต่อไป หวังว่าอุมเราะรอบนี้จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งศอ.บต. ได้เตรียมพื้นที่ และกลไก ไว้ แล้ว กลุ่มที่เคยไปฮัจย์มา ทั้งโครงการ สานใจไทยสู้ใจใต้ ที่เราสามารถเอาเรื่องนี้ไปทำต่อร่วมกันได้ หรือจะไปทำใหม่ หรือเอาทั้งสอง กลุ่มมาเจอกันก็ไม่แปลกอะไร เรามาภูเก็ตรอบนี้เพื่อเตรียมการในเรื่องเหล่านี้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งหมดนี้ ก็ต้องขอบคุณ ผู้นำรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บริการที่กรุณาให้มีโครงการดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่
   
สำหรับกลุ่มนี้เป็น อุมเราะห์ท่ามกลางโควิด ของ ศอ.บต. ภายใน72 ช.ม ก่อนเดินทาง เจ้าหน้าที่ สาธารณะสุข ซาอุฯ มา SWOTและได้ผลเป็นลบจึงจะออกเดินทางกลับมากักตัวเพิ่ม ที่จ.ภูเก็ต ได้ทำการ SWOT ที่ สนามบิน ต้องเตรียมเอกสารเพิ่ม THAILANDPASS ผลSWOT จากซาอุฯ  เมื่อผ่านขั้นตอนแล้วจึงเข้าระบบการเดินทางแบบปิด มากักตัวพักใน โรงแรมที่กำหนด รอผลตรวจประมาณ 8 ชม ถ้าเป็นลบ ทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมได้ และก่อนเดินทางกลับ ทางเราได้จัดให้มีการ ตรวจด้วย ATK เพื่อจะได้กลับไปสู้อ้อมกอดของครอบครัวอย่างมั่นใจ
   
ทางด้าน นางแมะยา คอเน็ง สามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจ.ปัตตานี กล่าวอย่างตื่นตันใจพร้อมน้ำตา ด้วยว่า  ตอนนี้ได้กลับมากักตัวที่ภูเก็ต  ทางคณะให้มีการตรวจ ATK ก่อนกลับบ้านไปหาครอบครัว ก็รู้สึกดีใจมากที่ทางศอ.บต.วางแผนทุกอย่างให้เราได้ทำในสิ่งที่ภาวนามาทั้งชีวิตตอนนี้ ได้มาที่บ้านของอัลลอฮ์ ดีงใจหวัง และ สมหวังแล้ว เพราะลำพังจะมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองก็แค่ทำงานเลี้ยงลูกคนเดียวก็เป็นเรื่องยากมากแล้ว การที่จะสามารถไปทำอุมเราะห์เองก็ยิ่งยากกว่า แต่ รัฐบาล ศอ.บต. ได้เยียวยาเราจากสิ่งที่เราสูญเสีย ถือว่า เป็นการเยียวยาที่ตรงใจที่สุด ที่ถูกใจ ที่สุด  เยียวยาตรงจุดมากจริงๆ ขอบคุณ รัฐบาล และ ศอ.บต.มาก ที่ให้โอกาสคนไม่มีโอกาสได้มาทำอุมเราะห์ครั้งนี้ ครั้งนี้เราได้รับโอกาสดีๆ ที่รัฐบาลและศอ.บตมอบให้ก็เป็นเรื่องที่ดีใจที่สุด อยากให้ รัฐบาลและศอ.บต. ทำกิจกรรมแบบนี้ต่อไป ให้กับคนอื่นๆที่ขาดโอกาสอีกด้วย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar