ปลัดจังหวัดยะลา นำอาสาสมัครเรือนจำ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ปี 3 ทำความสะอาดมัสยิดกลางยะลา

       

       วันที่ 3 มี.ค.67 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครเรือนจำ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ปี 3 พร้อมกับได้ร่วมทำความสะอาดล้างพื้นบริเวณของมัสยิดกลาง จ.ยะลา ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม โดยมีนายปริญญา ศรีธัญญแก้ว ผบ.เรือนจำ จ.ระนอง รักษาราชการแทน ผบ.เรือนจำกลางยะลา และจิตอาสา องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป และผู้ถูกคุมประพฤติจำนวนกว่า 50 คนเข้าร่วม

          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว กรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายให้เรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างการยอมรับต่อตัวผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษต่อสังคม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้พันโทษได้แสดงออกถึงจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ทางเรือนจำกลางยะลา โดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำเรือนจำกลางยะลา (ศูนย์ CARE) เล็งเห็นถึงโอกาสในการช่วยเหลือสังคมและสร้างการยอมรับแก่ผู้พันโทษ จึงร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยจังหวัดยะลา ร่วมกันจัดทำโครงการอาสาสมัครเรือนจำ "ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ขึ้น ในการทำความสะอาดมัสยิดกลางยะลา ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่และยังเป็นการรวมพลังช่วยเหลือสังคมด้วยกระบวนการร่วมใจ รวมพลังทำความดี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีในการรวมพลังช่วยเหลือสังคมด้วยพลังจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ข้าขออาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน" ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar