อำเภอยะหา เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัล ผ่าน App ThaID (ไทยดี) 


 

       วันนี้ 6 มิ.ย.66 ที่วัดยะหาประชาราม อ.ยะหา จ.ยะลา นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอยะหา ร่วมกับส่วนราชการระดับอำเภอยะหา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการระดับอำเภอยะหา พร้อมทั้งแนะนำส่วนราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ร่วมพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ ในการบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน  นอกจากนี้ได้ถวายสิ่งของเพื่อใช้ประโยชน์ให้กับทางวัดยะหาประชาราม แด่พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดยะหาประชาราม/รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าคณะอำเภอยะหา กาบัง 


 

       โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานในพื้นที่  ประกอบด้วย งานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด มิติด้านความมั่นคง การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  มิติการสร้างความยั่งยืน ตามโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ตำบล ยั่งยืน  พร้อมทั้งการเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหา ลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัล ผ่าน Application “ThaID” (ไทยดี) ThaID – Thai Digital Identity เป็นแอปจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และใช้แสดงตนแทนบัตรจริง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar