สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

 

 

รายละเอียด

             แชร์เลย // สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป อัตรา

ระยะเวลาในการสมัคร

           
 วันที่  5-9 กรกฎาคม 64  

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

นิติกร 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
โภชนากร 1 อัตรา นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 

วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี

สมัครทางอินเทอร์เน็ต
https://bit.ly/3h93pva


ไฟล์เอกสารประกอบ
สาธารณสุข.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar