ยะลาผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามต่อเนื่อง เตรียมเปิดอาคารเพิ่ม หลังที่ 9

วันนี้ 19 ต.ค. 64 สถานการณ์เตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ภายในโรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลา ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านพงกาเซาะ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผอ.โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุว่า ขณะนี้โรงพยาบาลสนาม เปิดใช้อาคารรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไปแล้ว จำนวน 8 หลัง ซึ่งมีจำนวนเตียงทั้งหมด 1,338 เตียง ใช้งานไปแล้ว 1,224 เตียง

ยังมีจำนวนเตียงว่างอยู่ 114 เตียง ขณะที่ ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดยะลา แนวโน้วยังพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลสนาม เตรียมเปิดอาคารหลังที่ 9 ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วย ได้เพิ่มอีก 250 เตียง ซึ่งจะมีเตียงรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,558 เตียง ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตั้งระบบภายในอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ คาดจะสามารถเปิดได้ภายในวันที่ 25 ตุลาคม นี้ ขณะที่ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รถจากโรงพยาบาลต่างๆ ได้นำมาส่งที่โรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar