ทหารพัฒนายะลา เปิดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สร้างสุขให้ชุมชน

 เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ให้การต้อนรับ พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในพิธีส่งมอบแผนงานโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นเส้นทางผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,150 เมตร โดยส่งมอบให้แก่ชุมชนบ้านตลาดนิคม หมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 


โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ตามนโยบายของท่าน พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ สภาพแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น


   

 ในโอกาสนี้ จึงได้จัดพิธีส่งมอบโครงการและเปิดถนนอย่างเป็นทางการ โดยมี ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 เป็นประธาน , ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42, นายก อบต.ตลิ่งชัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่บ้านตลาดนิคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดถนนแห่งนี้ด้วย

นางอรทัย บำรุง   ผญ.6  ต.ตะลิงชัน กล่าวว่า ”ก่อนหน้านี้ถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรัง มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ ไปไหนมาไหน ก็ลำบาก พอหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ได้เข้ามาพัฒนา ก็ทำให้ถนนเส้นนี้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ขับขี่ก็ปลอดภัย ชาวบ้านอย่างเราก็มีความสุข”คะแนนโหวต :