พาณิชย์จังหวัดยะลา ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ขายหมูเพื่อชาติลดภาระค่าครองชีพในสถานการณ์โรคระบาด

 

จังหวัดยะลา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กำหนดดำเนินจำหน่าย หมูพาณิชย์โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยจำหน่ายหมูเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 130 บาท ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2564 ระยะเวลารวม 30 วัน จุดจำหน่าย จำนวน 4 จุด กับ 2 อำเภอ คืออำเภอเมืองยะลา และอำเภอเบตง 

สำหรับอำเภอเมืองยะลา จุดที่1. ข้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา  เริ่มขายเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (หยุดทุกวันพระและเสาร์-อาทิตย์)  จุดตั้งขายที่2. ร้านเก๋ พอร์คชอป เยื้อง 7-11 สาขาหลังกองร้อย เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  (จำหน่ายทุกวัน) จุดตั้งขายที่3. ร้านหมูพละ เยื้องโรงเรียนมานะ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป (หยุดทุกวันพระและเสาร์-อาทิตย์) และอำเภอเบตง ตั้งจุดขายหลังโรงแรมไทยโมเดิร์น เบตง เริ่มจำหน่าย 06.00 น. เป็นต้นไป (จำหน่ายทุกวัน)

 

 

ทั้งนี้ เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภคในช่วงสถาการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อสุกรในราคาถูกกว่าท้องตลาด


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar