ผู้ว่าฯยะลา นำข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567

               

       วันที่ 18 มี.ค.67 ที่ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา  นายอำพล พงศ์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  64 แห่งในพื้นที่ จ.ยะลา รวมถึง พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวราชสดุดี   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้น เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448   ถือเป็นจุดเริ่มต้น ของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทย

 
             นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่น รูปแบนการ ปกครองตนเองให้มีความมั่นคงตราบจนถึงปัจจุบันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีความเจริญมั่นคง โดยมีระบบการบริหารจัดการมีการแก้ไขปัญหา และเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าประชาชนมีความเข็มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทยตราบจนถึงปัจจุบัน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar