ชาวชวาวงศ์ ไทย มาเลย์ สิงคโปร์ ส่งนกกว่า 2,000 นก ร่วมแข่งขันมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียนที่ยะลา คึกคัก คาดเศรษฐกิจสะพัด 40-50 ล้านบาท

 

       วันที่ 2 มี.ค.67 บรรยากาศการจัดการแข่งขันมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 37 ที่สนามนกเขาสวนขวัญเมือง ในเขตเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยทางเทศบาลนครยะลา ได้จัดขึ้น ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวาและธุรกิจเกี่ยวกับนก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปี 2567  โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ให้กับผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งการจัดการแข่งขันในปีนี้ ได้รับความสนใจส่งนกเข้าร่วมแข่งขันจากชาวชวาวงศ์ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย 41 นก , สิงคโปร์ 7 นก , อเมริกา 2 นก ส่งนกเข้าร่วมการแข่งขัน  กว่า 2,000 นก

       นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 37 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  อนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวาและธุรกิจเกี่ยวกับนก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปี 2567 โดยการแข่งขันนกเขาชวาเสียงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ก่อเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านตลาดนก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงนกเขาชวา ทั้งนี้ นกที่ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้รับ ถ้วยเกียรติยศแชมป์อาเซียน ตลอดจนรางวัลสมนาคุณอื่น ๆ มากมาย และในปีนี้จัดให้มี การแข่งขันประเภทต่าง ๆ เช่น นกเขาชวาเสียง ประเภทเสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่ ประเภทรวมเสียง ดาวรุ่ง A B C และ BB 2 (นกอายุน้อย) อีกทั้งจัดให้มีกิจกรรมเสริม คือ การแข่งขันนกกรงหัวจุก ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ประเภทจ้าวเสียงทอง การจัดการแข่งนกสวยงาม การจัดงานเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (อาหารจานเด็ด) ครั้งที่ 23 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา ซึ่งช่วงระยะเวลาในการจัดงาน 1-3 มีนาคม 2567 คาดมีเงินสะพัดในพื้นที่จังหวัดยะลา 40 -50 ล้านบาท


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar