? [Facebook Live] กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว (วันที่ 21 ก.ค. 2564)
ข้อมูลรายการถ่ายถอดสด
ชื่อรายการ :                      กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว
วันที่ออกอาการ :            พุธ ที่ 21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564
เวลา :                                  13:30 - 14:45 น.
โพสโดย :                          กระทรวงสาธารณสุข

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar