ขอเชิญฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี จองผ่านแอปพลีเคชั่น “เป๋าตัง”

วันนี้เป็นต้นไป (25 พ.ย 64) ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เชิญชวนประชาชนทุกสิทธิการรักษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี ถึง 31 ธ.ค. 64 เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคโควิด-19 พร้อมเปิดช่องทางการจองคิวฉีดวัคซีนฯ ล่วงหน้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
2.คลิกเมนู “กระเป๋าสุขภาพ” 
3.คลิก “กระเป๋าสุขภาพ สิทธิประกันสุขภาพและป้องกันโรค” ซึ่งจะปรากฎชื่อและสิทธิรักษาพยาบาล หากยังไม่ปรากฏให้ลงทะเบียนตามขั้นตอน 
4.ไปที่เมนู “บริการสร้างเสริมสุขภาพ” และเลือก “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน”
5.คลิก “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล”
6.เลือกหน่วยบริการที่ต้องการไปฉีดวัคซีนฯ ซึ่งระบบจะทำการนัดหมายพร้อมแสดงเบอร์ติดต่อหน่วยบริการ

สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ จะครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ  รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุขในทุกแห่ง รวมถึงคลินิกเอกชนที่ร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือ LINE @nhso
(ขอบคุณข้อมูล เพจไทยคู่ฟ้า)คะแนนโหวต :