ครม. ไฟเขียว จัดซื้อ “วัคซีนไฟเซอร์” เพิ่ม 30 ล้านโดส สำหรับปี 65


ที่ประชุม ครม. รับทราบการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับปี 2565 จาก บ.ไฟเซอร์ จำกัด เพิ่มเติมอีก 30 ล้านโดส โดยมีกำหนดส่งมอบในไตรมาสที่ 1 – 3 ของปี 2565 ส่งผลให้ขณะนี้ไทยจัดซื้อวัคซีนจาก บ.ไฟเซอร์แล้ว 60 ล้านโดส

สำหรับการสั่งซื้อวัคซีนล็อตนี้ ทาง บ.ไฟเซอร์ ให้ไทยสามารถเปลี่ยนแปลงวัคซีน (Adapted Product) จากวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นวัคซีนที่มีการพัฒนาใหม่เมื่อสำเร็จแล้วได้ โดยเป็นวัคซีน Gen ใหม่สำหรับเด็ก
(ขอบคุณข้อมูล เพจไทยคู่ฟ้า)คะแนนโหวต :