เตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนัก ประกาศทุกหน่วยให้เตรียมความพร้อม

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยะลา เตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนัก 7-13 พฤศจิกายน นี้ พร้อมออกประกาศทุกหน่วยเตรียมความพร้อม
          นายภิรมย์ นิลทยา ผวจ.ยะลา/ผอ.ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยะลา ออกหนังสือไปยังหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงนายอำเภอ เรื่องเตรียมรับมือในตกหนัก หลังจากที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ออกประกาศแจ้งเตือนคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ในช่วงวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2564 มสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และน้ำล้นตลิ่ง
          สำหรับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำบำไหลหลาก และตินถล่ม ประกอบด้วย อำเภอเบตง ธารโต นันนังสตา กรงปินัง ยะหา และอำเภอกาบัง ส่วนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำลันตลิ่ง บริเวณริมแม่น้ำปัดตานี อำเภอบันนังสตา กรงปินัง และอำเภอเมืองยะลา บริเวณเม่น้ำสายบุรี อำเภอรามัน และบริเวณคลองยะหา อำเภอยะหา
          ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนสะสมมากกว่า 40 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมชังอยู่เป็นประจำ บริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและสอคคล้องกับสถานการณ์น้ำ หร้อมพิจารณาบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำและเร่งระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำ ให้สอดคล้องกับการขึ้น-ลง ของระดับน้ำทะเล รวมทั้งใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลาก
          รวมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถใช้งานของอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำและติดตามตรวจสอบ ช่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วม ให้สามารถใช้งานใด้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมแผนรับน้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรกล รวมถึงระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที ตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมความพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์คะแนนโหวต :