โฟสการ์ดนายกรัฐมนตรี ส่งอวยพรผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดยะลา ให้มีกำลังใจมีพลังในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

       นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา /หัวหน้าหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ได้เข้าพบนายกรัฐมตรี เพื่อรายงานในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และประชาชนประสบจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในรอบหลายปีในพื้นที่จังหวัดยะลา ทำให้เกิดความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะทุกอย่างหายไปกับสายน้ำ 

 

       หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ร่วมกับอำเภอรามัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัดยะลา แรงงานจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบและสูญเสียทรัพย์สินมากที่สุดจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้ฟื้นฟูเยียวยา โดยมีจำนวน 2 หลังในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา คือ นางสาวนูรีม๊ะ สะเตะ บ้านเลขที่ 57/1 ม.5 ต.อาช่อง อ.รามัน จ.ยะลา  และนางสาวซูไวบ๊ะ สะอาเย๊าะ บ้านเลขที่ 7 ม.5 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา จึงได้เรียนให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ พร้อมกันนี้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบโฟสการ์ดลายผ้าสัญลักษณ์ในพื้นที่ ลายไผ่ ลายไม้ดอกเมืองหนาว ลายสายสัมพันธ์แบบพหุวัฒนธรรม และนายกรัฐมนตรีได้ลงชื่อในโฟสการ์ดด้วยตนเอง เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยมอบผ่านให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นตัวแทนรับมอบ  


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar