รองผู้ว่าฯยะลา ปิดโครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง  ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางยะลา เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


     

       วันที่ 1 มี.ค.67 เวลา 14.00 น. ที่เรือนจำกลางยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยหลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางยะลา เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา และเรือนจำกลางยะลา เพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเสริมสร้างศักยภาพผู้ต้องขังหญิงให้มีความสามารถนวดแผนไทยได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมีนางฉลวย พงศ์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายปริญญา ศรีธัญญแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา ส่วนราชการ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ต้องขังหญิงที่จบหลักสูตร จำนวน 40 คน พบปะให้กำลังใจ และขอให้ทุกคนหมั่นพัฒนาศักยภาพฝึกฝน เพิ่มทักษะการนวดแผนไทย ให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ สามารถประกอบวิชาชีพนวดแผนไทย ภายหลัง พ้นโทษได้

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar