จังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

 

       วันที่  8 ก.พ.67  นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  โดยมีนายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งพระเทพวชิรนายก(พระราชปัญญามุนี) เจ้าคณะจังหวัดยะลา / เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา  


  

        โดยที่ประชุมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานโครงการเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน การจัดพิธีการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย และ กิจกรรมวันดินโลก WORLD SOIL DAY ของกระทรวงมหาดไทย 


 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar