ฟุตบอล "สิงห์ผยอง คัพ" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี ประจำปี 2567

 

         วันที่ 5 ก.พ.67 ที่สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมสเตเดียม (สวนขวัญเมืองยะลา) พรุบาโกย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ "สิงห์ผยอง กองอาสารักษาดินแดน 2567" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี ประจำปี 2567 โดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยมีจำนวน 19 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ และศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่น ท่าสาป

         นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอล ในครั้งนี้  ขอบคุณทางคณะผู้จัดกิจกรรมที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นกองกำลังภาคประชาชนที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติโดยได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี สร้างขวัญ กำลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและขอให้นักกีฬาทุกคนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar