พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามฯ ยุวกาชาดไทยจังหวัดยะลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ


            

       วันที่ 27 มกราคม 2567   นายอำนาจ ชูทอง  รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567   (102 ปี ยุวกาชาดไทย)  โดยมี นายอาณัติ มีบุญ  ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เจ้าหน้าที่ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดภายในจังหวัดยะลา จำนวน   300   คน   เข้าร่วม   ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา    

   
                  

       สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ได้จัดขึ้น  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันที่  27 มกราคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย โดยมีพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและ  สวนสนามยุวกาชาด พร้อมทั้ง มีการปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยแต่งเครื่องแบบยุวกาชาด อีกด้วย


          นายอำนาจ ชูทอง  รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา  กล่าวว่า  การที่วันนี้ทุกท่านได้มารวมตัวกัน ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ที่พระองค์ทรงได้โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทย  ดำเนินการในด้านการพัฒนาเยาวชน  ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  เลื่อมใสศรัทธา  ซึ่งเป็นหลักสำคัญของสภากาชาดไทย ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด และปัจจุบันกิจการยุวกาชาดได้แพร่หลายไปยังกลุ่มเยาวชนทั่วทุกภูมิภาค  

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar