จังหวัดยะลา ขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2567 


       

       วันนี้ 23 ม.ค.67 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา นายนพพร บุญโชติตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2567  และกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar