รมว.ยุติธรรม หัวหน้าพรรคประชาชาติ ประกาศหนุน “ดิจิทัล วอลเล็ต” เหตุเป็นโครงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ภายใต้หลักสวัสดิการถ้วนหน้า ไม่กังวลเรื่องขัดกฎหมาย เพราะแถลงต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ ส่วนเสียงทักท้วงจากบางฝ่าย เป็นการมองด้านเดียว ไม่คำนึงถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อย 


       พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงจุดยืนของพรรคประชาชาติ ต่อโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ซึ่งจะต้องมีการออกฎหมายกู้เงิน 500,000 ล้านบาท โดยบางฝ่ายกังวลว่าอาจขัดกฎหมายและรัฐธรรมนูญ (เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2566) พ.ต.อ.ทวี ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ หนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวว่า โครงการดิจิทัล วอลเล็ต เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายไป แนวคิดคือการพัฒนาในรูปแบบของการกระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นได้ดูแลประชาชน ได้มีสวัสดิการ เป็นการกระจายเงินสู่ประชาชนโดยตรง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากเงินที่ได้มา ต้องใช้ในเขต ตำบล หมู่บ้าน หรืออำเภอ 

สาเหตุที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีนี้ เนื่องจากประเทศไทยเรามีความเหลื่อมล้ำมาก เวลาเราพัฒนางบต่างๆ จะทุ่มลงที่ กทม.และในเมืองใหญ่ทั้งหมด แต่ประชาชนส่วนใหญ่จะถูกลืม ฉะนั้นการคิดนโยบายนี้ของพรรคเพื่อไทย ในมุมของพรรคประชาชาติเราให้การสนับสนุน เพราะว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำเราต้องทำให้ประชาชนมีสวัสดิการ และเป็นสวัสดิการที่ไปถึงประชาชนโดยไม่แยกพื้นที่เลย ทุกภาคส่วนของประเทศไทยจะต้องได้รับการดูแล 

        "รัฐบาลแถลงนโยบายนี้ต่อรัฐสภาตามขั้นตอน ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ จึงไม่ได้กังวลเรื่องผิดกฎหมาย เพียงแต่มีความกังวลเรื่องความรู้สึกของคน เพราะบางคนอาจมองแต่มิติเดียว แต่ไม่ได้มองถึงความสำคัญของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ประชาชนทั้งประเทศ เพราะจริงๆ เป็นภาษีของประชาชน ที่ผ่านมาสวัสดิการบางอย่างกระจุกอยู่แต่ในเมืองหลวง ไม่ไปถึงคนทั้งประเทศ" รมว.ยุติธรรม กล่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar