อบจ.ยะลา เตรียมจัดงาน "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 16

       ที่ห้องประชุมศรียาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประธานการประชุมเตรียมจัดงาน "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

"เพื่อให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ได้แสดงความสามาถ ได้รับความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน ให้มีพื้นที่ในการร่วมกิจกรรมเหมือนเด็กปกติทั่วไป สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข" นายกอบจ.ยะลา กล่าว

      ภายในงานมีกิจกรรมภาคเวที " สานฝันปันสุข" Fun & Happiness Sharing ภาคสนาม "ปันรักให้น้อง" Love Sharing และกิจกรรมนันทนาการ บริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน คาดมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน ทั้งนี้หน่วยงาน องค์กรใดประสงค์บริจาคสิ่งของ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อบจ.ยะลา


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar