ผู้ประกอบการotop มอบผีเสื้อผ้าไทยให้ผวจ.ยะลา ใช้ร่วมในงานกาชาด 100 ปี


     วันที่ (14 พ.ย.66) ที่ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา  นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รับมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไทยประจำจังหวัด เพื่อใช้สำหรับงานวันกาชาด 100 ปี พ.ศ. 2566 ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 999 ตัว โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ร่วมกับ กลุ่ม/องค์กรสตรี ผู้นำชุมชน ผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชน ใช้ในงานวันกาชาด 100 ปี พ.ศ. 2566 ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


       

       นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำหรับผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไทย จ.ยะลา ดำเนินการเป็นปีที่ 2 จากการบูรณาการ ร่วมแรงร่วมใจของภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ตามภารกิจ "กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด" ซึ่งผีเสื้อประดิษฐ์ผลิตจากผ้าพื้นถิ่นในจังหวัดยะลา ยังมีความหมายที่สื่อถึงอายุที่ยืนยาว ความมีอิสรภาพ และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยใช้ผ้าผืนถิ่น ได้แก่ ผ้ามัดย้อม ผ้าทอ และผ้าบาติก ขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว พร้อมติดลวดสำหรับแขวน เพื่อร่วมกิจกรรมสอยดาว ในงานกาชาด 100 ปี


     

       ด้ายนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  กล่าวชื่นชมผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นที่สวยงามแล้ว ยังเป็นการช่วยชาวบ้านในเรื่องการสนับสนุนการใช้ผ้าไทย ขอบคุณทุกคนที่ได้พยายามรักษาสิ่งนี้ไว้และคิดว่าทุกคนจะสวมใส่ผ้าไทย  และขอให้ทุกคนได้พัฒนาฯต่อไปเพื่อให้ผ้าของยะลาเป็นที่รู้จักและสามารถที่จะสร้างรายได้ อาชีพให้กับกลุ่มและสมาชิกทุกคน นอกจากนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานในวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี  กรุงเทพมหานคร

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar