ผู้ว่าฯยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการวางระบบท่อประปาจากอ่างเก็บน้ำถึงโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติบ้านไบก์ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา เผย แนวทางแก้ปัญหาระยะสั้น เตรียมจัดตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาระยะยาว เพื่อการมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน


 

       วันที่ 14 พ.ย.66เวลา 16.00 น.นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดนะลา นายสุพรชัย ปรีชา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา นายสาคร นิลรัตน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา นายสุพัฒน์ พลทามูล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกัน ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนายกเทศบาลตำบลบุดี  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการวางระบบท่อประปาจากอ่างเก็บน้ำถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านไบก์ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา พร้อมทั้งตรวจติดตามระดับน้ำภายในเขื่อนตะโละมาโฆง หมู่ที่ 5บ้านไบก์ อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี ด.ต.หญิง อัญยรัตน์ อาหน่าย ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านไบก์ ร่วมให้การต้อนรับ 


         นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การลงตรวจพื้นที่ในครั้งนี้ว่า เนื่องจาก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านไบก์  ก็ได้สร้างระบบไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีต้นทุนน้ำ จึงขุดบ่อบาดาลไว้ แต่ไม่มีต้นทุนน้ำมาทำประปาภายในโรงเรียนได้ จึงได้หันมาใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านไบก์ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ต.บุดี ใกล้กับโรงเรียน แต่เนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ำ ขณะนี้ ชาวบ้านใช้อุปโภค บริโภค เยอะแยะ รวมทั้งใช้ทำเกษตรกรรมในพื้นที่ ทำให้บางช่วงเวลาโดยเฉพาะหน้าแล้งน้ำประปาใน ร.ร.ตชด.ไม่เพียงพอ  การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เชิญทางโยธาธิการ ผอ.ชลประทาน มาดู เพื่อวางแผนในการปก้ไขปัญหาในระยะสั้น ทางโยธาธิการและผังเมือง  จะดำเนินการวางท่อตรงจากอ่างเก็บน้ำบ้านไบก์ไปเข้าสู่ระบบประปาของโรงเรียนก่อน ซึ่งขณะนี้ทางโยธาฯ ร่วมกับทางเทศบาลบุดี ก็ได้เขียนแบบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะใช้งบประมาณภัยแล้งในปีนี้ ดำเนินการอย่างเร่งด่วน  ส่วนระยะยาวนั้นทางชลประทานยะลา จะจัดทำถังเก็บน้ำอก 2 แห่งเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณการเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านไบก์ต่อไป


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar