สีสันบรรยากาศงานบุญ ทอดกฐินสามัคคี ตามวัดต่างๆ ชาวพุทธร่วมสืบสานประเพณี

 

       วันที่ 12 พ.ย.66 บรรยากาศงานบุญทอดกฐินสามัคคี ตามวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดยะลา  ที่วัดหลักห้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา  พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา อย่างคึกคัก มีการนำอาหารคาว หวาน ร่วมบุญกุศล การแสดงดนตรี การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชน รำมโนราห์ ขณะที่บรรยากาศที่วัดป่าสวย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ได้มีการแห่ผ้ากฐิน โดยนายประเสริฐ เรืองศรีเจริญรุ่ง ประธานกฐิน พร้อมด้วยนางกัลยา ลักขณาศรีวงศ์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ จำนวน 450,500 บาท ทางวัดจะได้นำเงินบูรณะโรงทาน เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป สำหรับประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทานตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 

       สำหรับชาวพุทธที่ร่วมทำบุญ ทอดกฐิน นอกจากจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับวัดแล้ว ยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเข้าวัดทำบุญ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยพุทธให้มากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar