งานมหกรรมวันกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2566 

 

            วันที่ 17 กย.66 ที่บริเวณหอนาฬิกา หลังที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตา ประจำปี 2566” ซึ่งทางอำเภอบันนังสตาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นของดีในพื้นที่ให้รู้จักแพร่หลาย เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป อีกทั้งเป็นการขยายฐานตลาดของเกษตรกรผู้ผลิตให้มีความหลากหลายอันนำไปสู่สภาพเศรษฐกิจที่ดีมีคุณภาพ โดยมีนายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา เกษตรอำเภอบันนังสตา พัฒนสการอำเภอ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยหินบันนังสตา เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

 

            นายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา เปิดเผยว่า ชาวอำเภอบันนังสตา มีความภาคภูมิใจที่มีกล้วยหินเป็นของดีของอำเภอบันนังสตา ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยหิน มีคุณค่าทางโภชนาการที่ได้มีการยอมรับและพิสูจน์แล้ว อีกทั้งมีหลักฐานว่า ต้นกำเนิดของกล้วยหิน ได้มีการปลูกในพื้นที่อำเภอบันนังสตา เป็นแห่งแรก ซึ่งขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  GI กับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่ของพลังมวลชน ทั้งส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ และกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น กล้วยหิน ทุเรียน สะตอดาน ลองกอง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิน กิจกรรมการแสดงบนเวที การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้าน การจำหน่ายสินค้า OTOP และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สังคมพหุวัฒนธรรม” โดย นายเจะหมีน หะแหละ ตลอดจนการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ปัญหากล้วย ใครว่ากล้วย" โดย นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เขต 3 , ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร , นายสุทธิพงศ์ ทองบุญ เกษตรอำเภอบันนังสตา โดยมีนายอิดเร๊ะ สอรี เกษตรกรและปราชญ์ชุมชน และนายกริยา มูซอ เป็นผู้ดำเนินรายการ  กิจกรรมการแสดงบนเวทีกลางตลอดทั้งงาน อาทิเช่น การแสดงชุดพิเศษ จากนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)อัลดะวะห์ตุลอิสลาเมียะห์ บันนังสตา การแสดงการขับร้องประสานเสียงด้วยกลองกมปัง โดย วง Al-Waton การแสดง และการแสดงชุดพิเศษ จากนักเรียนโรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์ 

         “ งาน กล้วย กล้วย ใจกลาง เมือง เนสตา” กับงานมหกรรมกล้วยหิน และของดีอำเภอบันนังสตาที่จะพาทุกท่านไปสัมผัส และรู้จักเรื่องราวของกล้วย และของดีเมืองบันนังสตา ผ่านนิทรรศการ วงเสวนาอีกทั้งเต็มอิ่มไปกับ กิจกรรมมากมาย และร้านค้าต่างๆ ที่คัดสรรมาให้ในงานนี้โดยเฉพาะ"


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar