โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดกิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญา วิถีพอเพียง เด็กนักเรียนพร้อมใจแต่งชุดไทยย้อนยุค


             

ท       วันที่15 ก.ย.66 บรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 1,200 คน พร้อมใจสวมชุดไทยย้อนยุค ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดคนดี  ตามวิถีพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยทางโรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดขึ้น เพื่อฝึกทักษะการใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียง ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และสร้างสรรค์  การเรียนรู้ความพอเพียง  ตามคำสอนพ่อ น้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข พิธีเปิด นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลยะลา กล่าวเปิดงานพร้อมเดินเยี่ยมชมตลาด เลือกซื้ออาหาร ขนม เครื่องดื่ม และผลไม้นานาชนิด  ที่นักเรียนนำมาจำหน่าย โดยมีผู้ปกครองคอยเป็นพี่เลี้ยง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก 


 

      การจัดกิจกรรมในปีนี้ ทางโรงเรียนได้ให้ พี่ ๆ ชั้นป.4 ถึง ป.6  เป็นผู้ขาย โดยการนำสินค้าในครัวเรือน ขนม พืชผักผลไม้ตามฤดูกาลในท้องถิ่นมาจำหน่าย และให้น้องๆ ชั้น อนุบาล ป.1 ถึง ป.3 เป็นผู้ซื้อ นำเหรียญและธนบัตรใบละ 20 บาท มาซื้อสินค้า โดยการจำกัดไม่เกินคนละ 100 บาท เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า และเทคนิคการขายสินค้า อาหาร นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมลานดนตรี  ฐานปูนปลาสเตอร์  ฐานขนมและอาหารไทย ตามวิถีพอเพียง  ทั้งนี้ เป็นการมุ่งเน้นความสําคัญในด้านคุณธรรมด้านความรู้   สร้างค่านิยมที่ดีงามและปลูกฝังการใช้จ่ายอย่างประหยัด ตามหลักของความพอเพียง  และน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  พร้อมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar