พม.ยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา ร่วมประชาสัมพันธ์โมบายแอปพลีเคชั่น PROTECT - U ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


 

       วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุม war room ชั้น 3 อาคาร 2 ส่วนขยาย ศาลากลางจังหวัดยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และประชาสัมพันธ์แอปพลีเคชั่น PROTECT-U สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

       พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา  เผยว่า ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงานไหนมีความประสงค์เสนอของบประมาณจากกองทุนปราบปรามการค้ามนุษย์ สามารถเสนอได้ เขียนโครงการลงใน แบบ กปค.01 เพื่อเสนอโครงการและต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ ในเนื้อหาโครงการต้องมีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์

       ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือคณะอนุกรรมการฯ ให้ประชาสัมพันธ์โมบายแอปพลีเคชั่น PROTECT-U เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนทั่วไปตระหนักและได้รับรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงบริการช่วยเหลือคุ้มครอง โดยสามารถแจ้งข้อมูลเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผ่านการแจ้งรายละเอียดข้อมูล หรือการแจ้งเตือนพิกัดบนแผนที่ที่ตัวเองอยู่ในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับทราบข้อมูลเพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียงให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

       นายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำหรับแอปพลีเคชั่น Protect-u ฝากประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้เข้าถึงแอปพลีชั่นนี้ด้วย ขึ้นหน้าฟีตทุกแพลตฟอร์ม เมื่อรู้ข้อมูลเร็วการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร็วขึ้น


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar