ผู้ว่าฯยะลา เปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน

       วันนี้ 12 ก.ย.66 ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา  นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวักยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ภายหลังจากที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จัดโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม                               

       นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การเปิดฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยะลา ในครั้งนี้ มีการนำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ให้สอดคล้องตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการปฏิบัติ ตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด และเพื่อทดสอบความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ทรัพยากร การประสานงานและการสื่อสาร ตลอดจนการเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตลอดจนวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดและสามารถนำไปทบทวนปรับปรุง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

       โดยการดำเนินการในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) โดยการอภิปรายและถกแถลงในสถานการณ์สมมติที่กำหนดขึ้น จากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยตามความเสี่ยงของพื้นที่ ประกอบด้วย กรณีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก กรณีน้ำท่วมขังในเขตเมือง เขตเศรษฐกิจ สถานที่สำคัญ และกรณีน้ำท่วมเอ่อล้นตลิ่ง โดยดำเนินการฝึกทบทวนกระบวนการตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการประสานงาน ช่องทางการสื่อสาร และการเผชิญเหตุ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar