การละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิดอบูบักรฺ ตามมาตรการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจ

การละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิดอบูบักรฺ (โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา) ตามมาตรการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจ ณ มัสยิดและบาลาเซาะห์ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา และประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี
วันนี้ 22 ต.ค. 64 ณ มัสยิดอบูบักรฺ (โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีการจัดเตรียมพร้อมละหมาดวันศุกร์ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ภายใต้ปรัชญา “อิบาดะห์สุขใจ มัสยิดปลอดภัย สู้ภัยโควิด ”

นายซอและห์ ตาเละ ประธานคณะกรรมการมัสยิดอบูบักรฺ กล่าวว่า มุสลิมไม่สามารถจะห่างเหินจากมัสยิดได้ มัสยิดคือศูนย์รวมทางจิตใจ จิตวิญญาณ ของชาวมุสลิม และมัสยิดเป็นที่ละหมาด 5 เวลาและละหมาดวันศุกร์ ถือว่าสำคัญมาก จะขาดไม่ได้ สำหรับพี่น้องมุสลิม สำหรับเรื่องเจตนารมณ์หลักศาสนาอิสลามถือว่าสำคัญเป็นกรอบกว้างๆที่มุสลิมต้องปฏิบัติ คือศาสนาอิสลามมาบนโลกนี้ ต้องการรักษาความเชื่อ ความศรัทธา เชื่อในอัลลอฮ์หนึ่งเดียว ส่วนเจตนารมณ์ของศาสนาอิสลามต้องการให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตต่อร่างกายมนุษย์ ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเมือเกิดภัยพิบัติเกิดอันตรายต่อความปลอดภัยต่อชีวิตต่อร่างกายมนุษย์ มุสลิมต้องตระหนัก และจะทำอย่างไรให้ตัวเองปลอดภัยแล้วไม่นำภัยของตัวเองสู่คนอื่นนี้คือหลักศาสนาอิสลาม

ด้านนายวิบูลย์ คลายนา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12/เลขาคณะกรรมการมัสยิดอบูบักรฺ ยะลา กล่าวว่า ได้มีมาตรการต่างๆอาทิเช่น ก่อนการจัดละหมาด ได้ศึกษาเกณฑ์การประเมินมัสยิดของคณะกรรมการ EOC จังหวัดยะลา ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ เพื่อขออนุญาตจัดละหมาดวันศุกร์ ส่ง คปอ.เมือง ประชุมคณะกรรมการมัสยิด ชี้แจงเกณฑ์การประเมินฯและร่วมกันเสนอแนะรูปแบบ กิจกรรม และวิธีดำเนินการ รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงาน แต่ละด้าน ดำเนินงาน

1.เตรียมสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เตรียมบุคลากร โดยมีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมสถานที่นำพรมปูละหมาดออก แล้วล้าง ขัด พื้น ให้สะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ นำสติ๊กเกอร์ติดตามตำแหน่งการยืนละหมาดที่พื้นโดยจัด ให้แต่ละตำแหน่งในแถวห่างกัน 1.8 เมตร แต่ละแถวห่างกัน 1.5 เมตร (ตำแหน่งระหว่างแถวต้องจัดในรูปแบบสลับฟันปลา) จัดเตรียมสถานที่ที่ใช้ตรวจอุณหภูมิ ลงทะเบียน และแจกบัตรคิว เตรียมปิดกั้นทางเข้า – ออกต่างๆ เปิดให้เข้าทางประตูฝั่ง โรงเรียนด้านเดียว เพื่อง่ายต่อการคัดกรอง ลงทะเบียน
2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ แบบฟอร์มการลงทะเบียน อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ อัลกอฮอล์เจล กล้องถ่ายรูป มือถือ ป้ายบอกข้อความต่างๆ เช่น แบบเว้นระยะห่างกัน 1.5 เมตร ป้ายไวนิลบอกเวลา เปิด-ปิด ประตูมัสยิด (เปิด 11.00น. ปิดประตูมัสยิด เวลา 12.45น. หรือหากจำนวนผู้มาละหมาดเต็ม คือ 130 คน) ซึ่งติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ไว้หน้ามัสยิด
3.การเตรียมรูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรม กำหนดให้มีการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ทาง Online ด้วย ling QR code ล่วงหน้า 2 - 3 อาทิตย์ ก่อนจัด ละหมาด พร้อมแนบหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน และ ทางแบบฟอร์มในวันจัดละหมาดการลงทะเบียนให้ระบุ ชื่อ – สกุล ที่อยู่หรือสถานที่ทำงานและหมายเลขโทรศัพท์

ทั้งนี้ นายอุดร น้อยทับทิม อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า อยากให้พี่น้องมุสลิมชาวจังหวัดยะลา ปฏิบัติตามคำแนะนำ ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ในด้านมาตรการต่างๆอาทิเช่น ใส่หน้ากากอานามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง พร้อมเชิญชวนพี่น้องมุสลิมทุกคนร่วมกันฉีดวัคฉีดแม้อาจไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สามารถลดความรุนแรงเมื่อมีอาการ ซุ่มเสี่ยงได้

ท้ายที่สุด มัสยิดอบูบักรฺ (โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา) ได้ดำเนินการตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา และประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีโดยเคร่งครัด และได้รับความร่วมมือผู้ที่เข้ามาละหมาดในมัสยิดเป็นอย่างดี


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม