ส่วนราชการในจังหวัดยะลา ร่วมบริจาคข้าวสาร โครงการรักยะลา

ส่วนราชการในจังหวัดยะลา ร่วมบริจาคข้าวสาร โครงการรักยะลา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
วันนี้ 26 ต.ค.64 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้รับมอบข้าวสาร จำนวน 2,940 กก. จากส่วนราชการในจังหวัดยะลา ประกอบด้วย โครงการชลประทานยะลา จำนวน 1.5 ตัน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา จำนวน 1 ตัน สำนักงานคลังจังหวัดยะลา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา จำนวน 420 กก.

โดยทางจังหวัดยะลา จะได้ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ณ จุดฉีดวัคซีนต่างๆในจังหวัดยะลา ในวันที่ 29 ตุลาคม นี้ เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นการเพิ่มจำนวนการเข้าถึงวัคซีนให้ได้มากที่สุด ตั้งเป้าร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรในพื้นที่


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม