ครม. อนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบประมาณ 54,506 ล้านบาท สำหรับโครงการมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐ 4 โครงการได้แก่
1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 3 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือในการซื้อสินค้าเพิ่มอีก 300 บาท เป็นเงิน 500 บาท ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 64 วงเงินงบประมาณ 8,122 ล้านบาท
2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 2.3 ล้านคน อนุมัติเพิ่มอีก 300 บาท เป็นเงิน 500 บาท ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 64 วงเงินงบประมาณ 1,384 ล้านบาท
3. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 อนุมัติเพิ่มให้อีก 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท โดยใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 64 หรือจนกว่าจะใช้สิทธิ์เต็ม วงเงินงบประมาณ 42,000 ล้านบาท
4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ปรับเพิ่มวงเงินที่คำนวณ eVoucher เป็น 80,000 บาทต่อคน รวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาท วงเงิน 3,000 ล้านบาท
 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม