จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา

 

 

รายละเอียด

แชร์เลย // จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


          1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 อัตรา สังกัดสํานักงานจังหวัดยะลา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติ
          
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง

         2. นักพัฒนาซุมชน 5 อัตรา สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติ
       
   -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง

          3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 อัตรา สังกัดสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติ
         
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
       
 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม 2564


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะ สังกัดกระทรวงมหาดไทย.pdf |


คะแนนโหวต :