รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นวันที่สอง บริเวณตลาดเมืองใหม่ยะลา

วันนี้ 26 ต.ค.64 สำนักงานควบคุมโรคที่ 12 สงขลา จัดรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นวันที่ 2 เสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษา เพื่อลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ให้เร็วที่สุด ที่บริเวณตลาดเมืองใหม่ยะลา ในเขตเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งมีประชาชนทั่วไป พ่อค้า แม่ค้า มาเข้ารับการตรวจหาเชื้อกันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ได้ตั้งเป้า วันละ 300-500 คน รวม 5 วัน ประมาณ 1,500 - 2,500 คน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการเร่งตรวจหาเชื้อในพื้นที่ ค้นหาผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุดเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดยะลาได้เปิดมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งตรวจหาเชื้อ และการฉีดวัคซีน โดยในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้มารับบริการตรวจฯ จำนวน 254 ราย พบผลบวกจำนวน36 ราย ( 14 %) กลุ่มเปราะบาง (608) ตรวจยืนยันด้วยRT-PCR จำนวน 10 ราย ได้มีการส่งเข้าระบบแยกกักดูแล ใน CI (อาคาร 4,9 ในโรงเรียนศึกษาพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 11 ราย HI (home isolation) 14 ราย ศูนย์พักคอย โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 11 ราย

สำหรับวันพรุ่งนี้รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK จะไปให้บริการประชาชนที่บริเวณมัสยิดกลาง (ตลาดเก่า) เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีความเสี่ยงหรือที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยสามารถเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ซึ่งจะทราบผลในเวลาประมาณ 20 นาที ต่อไป


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :