สถานการณ์จังหวัดยะลา 21 กันยา 64

 

 

- พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 284 ราย รักษาหายเพิ่ม 296 ราย เสียชีวิต 3 ราย และขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตัวตามชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด

- ประชาชนทุกคน ต้องให้ความร่วมมือ สวมหน้ากากอนามัย

- คำสั่งจังหวัดยะลาทั้งหมด : http://www.yala.go.th/covid

- Time Line ผู้ป่วยทั้งหมด : http://bit.ly/timelineyala

- สายด่วน COVID-19 จ.ยะลา : https://bit.ly/3yaHQ44

- ข้อมูลผู้เสียชีวิต : https://bit.ly/38eHKwd

- สถานที่รับ swab ใน อ.เมืองยะลา : https://bit.ly/2UGrAbV

- สายด่วนโควิด-19และคนยะลาไม่ทิ้งกัน : https://bit.ly/3DeyaIg

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการโควิด-19 จังหวัดยะลา มีให้อ่านในหน้าเพจตรงที่ปักหมุด

.

****ข้อมูลรายอำเภอ

สสอ.เมือง : https://bit.ly/3w5Z4hi

รพ.ยะลา : https://bit.ly/2YVw5RO

สสอ.เบตง : https://bit.ly/3fYjljp

รพ.เบตง : https://bit.ly/3wAW8JM

สสอ.รามัน : https://bit.ly/3v1g8DS / https://bit.ly/2SoCGkI

รพ.รามัน : https://bit.ly/3gxBqVD

สสอ.ยะหา : https://bit.ly/3cqnQ42 / https://bit.ly/3taMtZH

รพร.ยะหา : https://bit.ly/3gVeJdh

สสอ.บันนังสตา : https://bit.ly/2Ta47iq / https://bit.ly/3nuzMrL

รพ.บันนังสตา : https://bit.ly/3tCjluH

สสอ.ธารโต : https://bit.ly/3gkJIie

รพ.ธารโต : https://bit.ly/3zxry5I

สสอ.กาบัง : https://bit.ly/2TJ35tO

รพ.กาบัง : https://bit.ly/2UdLPgH

สสอ.กรงปินัง : https://bit.ly/3xlnkfx

รพ.กรงปินัง : https://bit.ly/3gFDRo3

อ.กรงปินัง : https://bit.ly/3zyucI4คะแนนโหวต :