เลี้ยง ”แหนแดง” พืชมหัศจรรย์ ช่องทางสร้างอาชีพ -รายได้

 

แหนแดง พืชตระกูลเฟิร์น เลี้ยงง่าย สามารถเจริญเติบโตลอยอยู่บนผิวน้ำในที่มีน้ำขังได้และขึ้นชื่อได้ว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ในช่วงที่โควิด-19 ระบาด ไม่ว่าผู้ใหญ่ หรือเด็กๆ ที่เรียนออนไลน์ หากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพาะเลี้ยงแหนแดงไว้แล้วนำไปขาย ก็จะเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ได้มีการทำแปลงต้นแบบขยายแหนแดงไว้ให้เกษตรกร หรือประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงและการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งการนำแหนแดงไปผสมกับอาหารเลี้ยงไก่เบตง การนำแหนแดงไปตากแห้ง นำไปเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักสวนครัว ต้นไม้ต่างๆ

นายไพศอล หะยีสาและ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา บอกว่า ในส่วนของแหนแดงที่นำมาเพาะเลี้ยง เป็นพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ปรับปรุงพันธุ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำไปเพาะเลี้ยงใช้ประโยชน์ให้กับเกษตรกร

ส่วนของแหนแดงจริงๆ แล้ว ที่ขึ้นชื่อแหนแดง เป็นสีเขียว เลี้ยงไปจะเป็นสีแดงหมดเลย ประโยชน์ของแหนแดงใช้ได้ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ปลูกพืช เหมาะนำไปใช้ปลูกผัก ผสมเป็นวัสดุปลูก ใช้เพาะกล้วยไม้ กล้วยและพืชต่างๆ เนื่องจากแหนแดงมีโปรตีนไนโตรเจนสูง ไปทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรียได้ ที่อีกตัวนิยมนำไปใช้ ก็จะเป็นการนำแหนแดงไปหว่านในนาข้าว ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยยูเรียได้

สำหรับด้านปศุสัตว์ ตอนนี้ทางศูนย์ฯ มีแปลงสาธิตที่ใช้แหนแดงในการเลี้ยงไก่เบตง ผสมอาหารสำเร็จ สามารถลดต้นทุนได้ครึ่งต่อครึ่ง ไก่เจริญเติบโตดี อารมณ์ดี ซึ่งการเลี้ยงไก่เบตง ก็มีการเลี้ยงกันมาก เป็น GI ของ ยะลา ด้วย นอกจากนี้ ก็ยังนำไปใช้ประโยชนให้ปลากินพืชได้ด้วย

ศูนย์ฯ มีการเพาะเลี้ยงเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกรต่างๆ เช่น ทำนาปลูกผัก จะมีเกษตรกรทำนามาขอรับพันธุ์แหนแดงเรื่อยๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ เพื่อนำไปแจกจ่ายเกษตรกร ศูนย์ฯ จะแจกฟรีให้รายละไม่เกิน 5 กก. เพื่อนำไปขยายพันธุ์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

แหนแดง เป็นพืชที่มหัศจรรย์ นำไปปล่อยในบ่อข้างบ้าน เพื่อใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ตักนำไปขยายต่อ สามารถสร้างอาชีพช่วงว่างงานโควิดได้ รวมถึงเป็นวัสดุปลูกเพาะเสร็จก็ตากแห้ง ใส่ถุงทำเป็นวัสดุเพาะขายได้ ที่เห็นขายตามออนไลน์จะได้ถึง กก.ละ 200-300 บาท หากใครสนใจก็สามารถเข้ามาขอองค์ความรู้การเลี้ยงแหนแดงได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา

นายชัชญ์นนท์ เต็มนา นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา บอกว่า การดูแลแหนแดงง่ายมาก แหนแดงขยายพันธุ์เร็ว 15-20 วัน ขยายได้เป็นเท่าตัว การแจกให้เกษตรกรก็จะแนะนำให้ทำบ่อ 2 ประเภท แบบง่ายปล้องปูนวงกลม ขนาด 1-1.5 เมตร ตีก้นบ่อทึบ ทำท่อน้ำ ลงแหนแดง 30% ของตัวบ่อ ใส่ปุ๋ยมูลวัวผสมดินนารองก้นบ่อ 10 เซ็นติเมตร พอ 15-20 วัน แหนแดงก็จะเต็มตัวบ่อ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ขยายพันธุ์ได้ นอกจากนี้ ก็สามารถทำเป็นบ่อใหญ่ ไม่จำกัด แบบง่ายอีกด้วย

 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา

 

 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210919080227721


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar