"ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน" รับซื้อ "ลองกองสานใจสู่สันติ" ช่วยเกษตรกร

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยจัดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร “ลองกองสานใจสู่สันติ” ในระยะที่ 2 (ขั้นต้น 6,000 กิโลกรัม) เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยการรับซื้อลองกองจากชาวสวนโดยตรงและกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและสมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ/ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปแจกจ่ายให้กับเครือข่าย สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ให้ได้มีโอกาสรับประทานลองกองพันธุ์ดี รสชาติอร่อย ในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำอีกด้วย

กองทัพบกได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน โดยที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 4 ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด โดยเข้าไปรับซื้อผลผลิต เพื่อส่งไปจำหน่ายนำยังส่วนกลาง ผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และในช่วงนี้เป็นฤดูกาลผลผลิตลองกองออกสู่ตลาดจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ดำเนินการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการ “ลองกองสานใจสู่สันติ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร

 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210906103716677

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar