สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "รายละเอียด Cluster ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส Index case เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 32ปี 32 อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ปฏิเสธโรคประจำตัว ประวัติเสี่ยง ภรรยาชาวมาเลเซีย ตินทางมาพร้อมมารตาของผู้ปวยและบุตร ฝ่าน่องิพ่เยแ ช่วงวันที่ 12 เม.ย. - พ.ค. 2564 และได้เดินทางกลับไประเทศมาเลเขียแล้ว มารดาผู้ป่วย ภรรยา บุตร มาจากมาเลเซีย มาเยี่ยม เนื่องจากโรงเรียนปิดเทอม (ช่องทางธรรมชาติ) อาtedtoooeln มีไข้ ไปหาหมอที่คลินิกแห่ง หนึ่ง อ.ตากใบ แพทย์ฉีดยา 26 เมษายน 2564 ไปรับการรักษาที่ รพ.ตากใบ Admit คืน 12 เมษายน 2564 รักษาหมอบ้านที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส 28 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564 รพ.เอกชน ใน จ.ยะลา ส่งต่อรักษา รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ พฤษภาคม 2564 30 เมษายน 2564 มีอาการไข้ ปวดเมื่อย ปวดท้อง ซื้อยากินมารับประทานเอง พฤษภาคม 2564 2564 ไปหาหมอที่คลินิกเดิม แพทย์ฉีดยา พฤษภาคม 2564 ออกจาก รพ.ตากใบ และไปคลินิกแห่งหนึ่ง ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส แลง้ มารดาผู้ป่วย ภรรยา บุตร เดินทางกลับ มาเลเซีย ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รพ. เอกชน ใน จ.ยะลา ผลพบเชื้อ SARS-COV-2"อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, ถนน และข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "มาตรการควบคุม้องันโรที่ดำเินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ผลดำเนินการ มาตรการเฝ้าระวัง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 698 ราย ค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ 160 ราย •ค้นหา ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในครอบครัว พบผู้ติดเชื้อรวม 83 ราย (ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต) และค้นหาเชิงรุกในชุมชน (หายป่วยแล้ว 16 ราย กำลังรักษา 67 ราย) ส่งตรวจหาสายพันธุ์ พบสายพันธุ์SA ราย หายป่วยแล้ว ผู้ป่วยอาการน้อย (รพ.ชุมชน 35 ราย, รพ.สนาม 41 ราย) ผู้ป่วยอาการปานกลาง (รพ.นราธิวาสฯ ราย) ปิดการเข้าออกตำบลเกาะสะท้อน ตั้งแต่วันที่ พ.ค. 64 ตั้งด่านตรวจที่หมู่บ้าน เปิด Local Quarantine เพิ่มเติมกรณีพบผู้สัมผัสเสียงสูง และผู้ลักลอบเข้าพื้นที่ EOC ตากใบ นราธิวาส ประเมินติดตามสถานการณ์ใกล้ชิต มาตรการตรวจรักษา เตรียมความพร้อมด้านการรักษา มาตรการป้องกันการระบาดของโรค ควบคุม และจำกัดการเดินทางเข้าออก บริหารจัดการสถานที่กักตัว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ ตรวจตราการลักลอบเข้าพื้นที่ และตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 กำกับ ติดตามการตรวจคัดกรอง และติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง"

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สายพันธุ์ South Africa ในประเทศไทย

รายละเอียด Cluster ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

(ข้อมูลวันที่ 23 พฤษภาคม 2564)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar