วันที่ 14 พฤษภาคม วัคซีนซิโนแวคที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่ประเทศไทยจำนวน 500,000 โดสส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว

“วัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด”

วัคซีนจีนจะช่วยไทยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องบิน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar