ราชภัฏยะลา ผลิตอาหารอัตลักษณ์เจ็ดหัวเมืองในพื้นที่ 3 จชต.

ครัวฮาลาล YRU ราชภัฏยะลา โชว์ เมนูชุดอาหารอัตลักษณ์ YRU มุ่งคิดค้นเมนูเชิงสร้างสรรค์เน้นวัตถุดิบท้องถิ่นและสากล หวังอนุรักษ์อาหารอัตลักษณ์เจ็ดหัวเมืองในพื้นที่ 3 จชต. อาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง ประธานหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า YRU ครัวฮาลาล มีเมนูอาหารฮาลาลมากมายทั้งอาหารไทย อาหารอัตลักษณ์ และอาหารว่างในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคหรือลูกค้าสามารถเลือกได้ตามต้องการ ปัจจุบันมีอาหารไทยและอาหารอัตลักษณ์มากกว่า 50 เมนู ในรูปแบบอาหารคาว ซึ่งเป็นอาหารแบบชุดสำรับหรืออาหารจานเดียว และอาหารว่างมีมากกว่า 20 ชนิดในรูปแบบอาหารหวาน หรือเบเกอรี  นอกจากนี้มีรูปแบบในการนำเสนออาหารแบบผสมผสานวัฒนธรรมอาหารมลายู อาหารไทยและอาหารจีน ในแบบอาหารฟิวชัน (Fusion Food) หรือ อาหารสมัยใหม่ (Modern food) และตกแต่งจานให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้บริโภค   สำหรับเมนูทางเราขอนำเสนอคือ  ชุดอาหารอัตลักษณ์ YRU ซึ่งประกอบด้วย อาหารเรียกน้ำย่อย (Appetizer) คือ “ม้าฮ้อ”  โดยจะเสิร์ฟ 3 แบบอยู่ในจานเดียวกัน คำแรกที่ได้ทานจะเป็นม้าฮ้อแบบดั้งเดิม ที่วางบนสับปะรด คำที่สอง เรียกว่า มังกรคาบแก้ว วางบนส้มโชกุนจากอำเภอเบตง จ.ยะลา ที่ตกเกรดและมีรสเปรี้ยว  คำที่สามเรียกว่า ทับทิมชายแดน วางบนส้มโอปูโกของอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นผลไม้ GI (เป็นสินค้าคุณภาพเพื่อใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI) ของอำเภอยะรัง จากนั้นตามด้วยเมนูหลัก (Main Course) คือ “โสร่งห่มเส้นกุ้งซอสมะขาม” เป็นเมนูอาหารที่ผสมผสานระหว่างผัดไทยกับหมี่กรอบ รูปร่างหน้าตาของอาหารนำไข่มาทำเป็นโสร่ง ห่อโสร่งด้วยผัดไทที่ผัดด้วยซอสสูตรเฉพาะของครัวฮาลาล และตกแต่งจานอาหารด้วยเส้นหมี่กรอบ  ต้องทานควบคู่กับเส้นหมี่กรอบจะทำให้ได้รับรสอร่อย เนื้อสัมผัสมีทั้งความนุ่มและความกรอบในเวลาเดียวกัน ปิดท้ายจะเสริฟตามด้วยอาหารหวาน คือ “กล้วยไข่เชื่อมน้ำตาลโตนดข้าวพอง” เป็นขนมหวานโดยนำกล้วยไข่มาเชื่อม โรยหน้าด้วยกะทิ และน้ำตาลโตนด ซึ่งน้ำตาลโตนดที่โรยหน้าเพิ่มความหอมหวานทำมาจากเกล็ดน้ำตาลโตนดเหลวจากกลุ่มในพื้นที่ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง แต่งหน้าด้วยข้าวพองทำจากข้าวกล้องพันธุ์เลือดปลาไหลของกลุ่มตำบลบุดี จังหวัดยะลา เมื่อทานเข้าไปรู้สึกความหอมหวานของน้ำตาลโตนด ตัดความเลี่ยนหรือความหวานกับข้าวพองซึ่งมีความกรอบ ทำให้รสชาติกลมกล่อมมาอย่างขึ้น

อาจารย์ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง  กล่าวเพิ่มเติมว่า พันธกิจของ YRU ครัวฮาลาล คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาในหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล และหลักสูตรอื่นๆ ที่ต้องการเรียนรู้การจัดการการผลิตอาหารฮาลาล และการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารฮาลาล  รวมถึงเป็นแหล่งให้บริการและจำหน่ายอาหารให้กับผู้สนใจทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  และอนุรักษ์เมนูอาหารอัตลักษณ์หรือเมนูอาหารมลายูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  คิดค้นเมนูอาหารต่างๆ ด้วยการนำวัตถุดิบในพื้นที่ผสมผสานกับวัตถุดิบอื่นๆ รวมถึงบริการวิชาการด้วยการถ่ายทอดเมนูอาหารต่างๆ และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในพื้นที่  จุดเด่นของหลักสูตรคือ นักออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค์ตามความต้องการที่หลากหลายโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและสากล (Food creator)  อัตลักษณ์ : ผู้ประกอบอาหารฮาลาลที่รังสรรค์อาหารไทย อาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นเชฟอาหารไทยฮาลาล ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพหรือเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร และอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร  โดยพันธกิจของหลักสูตรนอกจากการเรียนการสอนแล้ว ยังเน้นการวิจัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอาหารอัตลักษณ์เจ็ดหัวเมืองในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริการวิชาการต่างๆควบคู่ไปกับ YRU ครัวฮาลาล  ในอนาคตวางแผนเป็นแหล่งทดลองปฏิบัติเสมือนจริงในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการอาหารฮาลาลแบบครบวงจร  พัฒนาและอนุรักษ์อาหารฮาลาลทั้งอาหารไทย อาหารสากล และอาหารอัตลักษณ์ที่กำลังจะสูญหายไป และนำมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐานการผลิตทั้งในด้านฮาลาล ความสะอาดความปลอดภัยและคงคุณค่าทางโภชนาการของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ทางเรายินดีที่จะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลต่างๆ หรือท่านที่สนใจข้อมูลหรือจะสั่งอาหารได้ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 0970050466 หรือ http://science.yru.ac.th/halalculinary/


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar