เปิดสอบขรก.กรมที่ดิน 178 อัตรา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ได้รับรายงานว่ากรมที่ดิน ได้เผยแพร่ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน มีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ได้แก่

1. นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 2. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 4. วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 5. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

6. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)จำนวน 40 อัตรา เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

7. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 80 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

8. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar