มาเทียวปะแต มีดีเทียวได้ตลอดปี 

 

นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา อดีตประธานหอการค้าจังหวัดยะลา นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ นายกเทศบาลตำบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา นางถนอมจิต แก้วเกื้อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา  ลงพื้นที่ สำรวจ แผนการท่องเทียว ครบวงจร ในเขตเทศบาลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 


   

นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ นายกเทศบาลตำบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา กล่าวว่า เทียวปะแต ปลอดภัย เทียวได้ตลอดปี มีทั้ง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในร่ม 7 คนและ 9 คน 11 คน เดินป่าเยี่ยมชม ชุมชนพหุวัฒนธรรม ทำเหมือง แร่ ที่มีชาว อังกฤษ มาทำเหมืองประมาณ ประมาณ 100 กว่าปี  ปัจจุบันหลงเหลือร่องรอย สถานที่ทำเหมือง มีอุโมงค์ มีเรือนรับรอง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ และ ศึกษาประวัติความเป็นมาของพื้นที่สำคัญของจังหวัดยะลา มีทะเลหมอกเขาแดง ที่มีนักท่องเทียวเข้ามาเรือย ๆ  มีที่ล่องแก่ง นอนโฮมสเตย์ มีบ้านสวน ทุเรียน มีลำธาร มีภูเขา เดินเข้าไปในถ่ำ มีหินย่อย อยากให้ พี่น้องมาเทียว มาดูว่าบ้านเรามีดี และปลอดภัย เทียวได้ทั้งปี


   

ตำบลปะแต ปี 2548 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ตำบลปะแตมาก พี่น้องในพื้นที่ได้รับผลกระทบมาก ตลอดที่ผ่านมา ได้สร้างความเข้าใจ เน้นการพัฒนา เน้นการท่องเทียว จนทำให้ ปี 2553 ตำบลปะแตไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลย จนตอนนี้ 12 ปีแล้ว ที่ตำบลปะแต ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลย รับรองว่ามาปะแต ปลอดภัย มีที่ท่องเทียวเยอะแยอะ 

นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา อดีตประธานหอการค้าจังหวัดยะลา กล่าวว่า ยะลามีของดี มากกว่าระเบิด มาที่นี้รับรองเทียวได้ตลอดปี อีกทั้ง เศรษฐกิจรากหญ้า จะสร้างความมั่นคงให้ เศรษฐกิจในมิติอื่น ได้ ทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar