รองผู้ว่าฯยะลา นำส่วนราชการประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 

       วันที่ 2 มี.ค.67 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี นำส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา , สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา, สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2 มีนาคม 2567 พร้อมทั้งกล่าวถวายราชสดุดี และเยี่ยมชมนิทรรศการ พระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

       สำหรับวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันที่มีความสำคัญต่อช่างฝีมือแรงงานไทย โดยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมกับกำหนดวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็นแบบอย่างต่อแรงงานไทยทุกคน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar