พสกนิกรชาวยะลากว่า 2,000 คน  รวมพลังแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


       

       วันที่ 20 ก.พ.67 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการยะลา นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวยะลา ทุกหมู่เหล่า กว่า 2,000 คน พร้อมใจสวมเสื้อโทนสีม่วงร่วมแสดงพลังถวายความจงรักภักดี  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งพระฉายาลักษณ์ โบกธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สธ.และธงชาติไทยทั่วทุกบริเวณ 


         โดยในพิธี ได้มีการร่วมร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันในเวลา 08.00 น.จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เปิดกรวยถวายธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ นำกล่าวถวายความจงรักภักดี จากนั้นนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชัน เสียงดังอย่างกึกก้องทั่วบริเวณเพื่อถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย


            นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตั้งพระราชปณิธาน ที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ทั้งด้าน การเรียนรู้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงมีพระราชดําริโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ทรงให้ความสําคัญกับการดูแลด้านสุข อนามัยแม่และเด็ก และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการสร้างความผาสุก ร่มเย็น ให้กับมวลหมู่ราษฎรอันเป็นที่รักของพระองค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และ ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระองค์ว่า  พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา จักเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า จักรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จักปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และพระเกียรติยศแห่งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  จะไม่ยอมให้ผู้ใดมาก้าวล่วง  คิดคด ทรยศต่อแผ่นดิน  และราชบัลลังก์  เซาะกร่อน บ่อนทำลาย  ให้ต้องระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท อีกต่อไป  เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติให้มั่นคง ยั่งยืน คู่ชาติไทยตลอดไป

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar