ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2566 

       วันนี้ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอำนาจ ชูทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 

       ทั้งนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา นำโดยนางสาวอุทัยวรรณ เดชสิงห์โสภา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา (NBT YALA) และเจ้าหน้าที่ ได้จัดรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar