ตำบลท่าสาป อ.เมืองยะลา กำจัดพิษสุนัขบ้า  ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2566 

       วันที่ 22 พ.ค. 66 ที่บริเวณหน้ามัสยิดบ้านสาคอ ม.4 ต.ท่าสาป อ.เมือง  จ.ยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าสาป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ร่วมจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566 โดย ศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก มอบหมาย ดร.วิชาญ ภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา ขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าสาป โดยมีนายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป นายวิชัย อาแวบือซา ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา และ จิตอาสา 904 ยะลา ร่วมลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชน

       อาจารย์กมลวรรณ วณิชชานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยะลา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และนำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน 6 หมู่บ้านของตำบลท่าสาป ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลปี 2565 พบว่ามีประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแมวเข้ามารับบริการจำนวนกว่า 100 ตัวกระจายในพื้นที่ 6 หมู่บ้านในตำบลท่าสาป จึงทำให้ครั้งนี้ได้กระจายจุดให้บริการออกเป็น 3 แห่งเพื่อความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยยังได้บูรณาการกับรายวิชาที่จะมีนักศึกษาเข้าร่วมในการออกปฏิบัติการให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย 

       ทางด้าน นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้มีโครงการนี้เกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลท่าสาปมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำสัตว์เลี้ยงของตนเองออกมารับวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการมาให้บริการกับชาวตำบลท่าสาป โดยที่เป้าหมายการให้บริการวันนี้มีจำนวนประมาณ 50 ครัวเรือน และจะมีผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงออกมารับบริการไม่ต่ำกว่า 100 ตัว

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar